Ömer, İslam’ın nurudur

Zuhr-i Ahir

 

 

Ömer, İslam’ın nurudur

Ömer, İslam’ın nurudur 11 Mayıs Perşembe gününden tüm sohbet siteleri ailesine Esselamu Aleyküm. Bu günkü makalemiz Hz.Ömer olacaktır.

Hazret-i Ömer (radıyallâhü anh) Hazretlerinin halifeliği zamanında, bir harpten çok ganimet getirmişlerdi. Hazret-i Ömer (r.a.), bu ganimetin beşte bi rini hakkı olanlara taksim ederken, Hazret-i Hasan ve Hz. Hüseyin’e (r. anhümâ) biner dirhem verdi. Sonra, oğlu Abdullah’a (r.a.) beş yüz dirhem verdi. Abdullah (r.a.) dedi ki: Efendim, ben nice defa gazaya gitmiş, Resûlullah (s.a.v.) Hazretlerinin önünde kılıç çekmiş ve nice başlar düşürmüş yetişmiş yiğitken, bana beş yüz dirhem verdin. Hazret-i Hasan ile Hazret-i Hüseyin -ki, henüz taze yiğitlerdir- onlara biner dirhem verdin. Bu lâyık mıdır?

Hazret-i Ömer (r.a.) buyurdular ki: “Ey Abdullah! Sen onlar ile bir mi olmak istersin? Onların Hazret-i Ali gibi babaları, Hazret-i Fâtımâtü’z-Zehrâ gibi anaları, Hazret-i Fahr-i Âlem (sallallâhü aleyhi ve sellem) gibi dedeleri, Hazret-i İbrâhîm gibi dayıları vardır (İbrâhîm, Hazret-i Resûl-i Ekrem’in oğludur). Hazret-i Ümmü Gülsüm, Zeyneb ve Rukayye (radıyallâhü anhünne) gibi teyzeleri vardır, Hazret-i Ca’fer-i Tayyâr ve Hazret-i Ukayl gibi amcaları vardır.”

Hazret-i Ali (k.v.), Hazret-i Ömerin (r.a.) böyle söylediğini işitince “İşte bunun için Resûl-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hazretleri: ‘Ömer, Cennet ehlinin kandili ve İslâm’ın nûrudur.’ buyurmuştu” dedi. Hazret-i Hasan ve Hüseyin, Hazret-i Ömer’in yanına varıp bunu müjdelediler Hazret-i Ömer (r.a.), Sahâbe-i Güzîn’den bir cemâat ile Hz. Ali’ye (r.a.) geldi. Hazret-i Ömer “Yâ Ali, sen Resûlullah (s.a.v.) Hazretlerinden ‘Ömer, Cennet ehlinin kandili ve İslâm’ın nûrudur’ diye işittin mi?” diye sual buyurdular. Hazret-i Ali de, ‘evet’ dedi. Hazret-i Ömer, dedi ki, ‘Şimdi bana bunu yaz.’ Hazret-i Ali de mübârek eline kalem alıp yazdı.” Hazret-i Ömer (r.a.) o yazıyı alıp, evlâdından birine verdi ve ‘Ben vefât ettiğimde, bunu kefenime sararsın. Bununla Allâhü Teâlâ’nın huzûruna çıkayım’ buyurdu. (Menâkıb-ı Çâryâr-ı Güzîn)

error: Content is protected !!
javasız sohbet | sohbet | sohbet |