İyiliğe teşvik

İyiliğe teşvik

İyiliğe teşvik

Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de,“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı
ümmetsiniz. İyiliğe teşvik emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah’a inanırsınız.”(Âl-iİmrân, 3/110) buyurarak bizlere önemli bir sorumluluğumuzu hatırlatmaktadır.

Resulullah Efendimiz de “iyiliği emretme, kötülükten sakındırma”
erdeminin imanla olan ilişkisine dikkatimizi çekerek, “Bir kötülük
gören kişi, eli ile değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin.
Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbi ile tavır koysun. Bu da imanın asgari gereğidir.” buyurmuştur (Müslim, Îmân, 78)

İyiliği yayma ve kötülüğü önleme gayreti gücü nispetinde her mü’minin sorumlu olduğu bir görevdir. Bu görev yerine getirilirken müjdeleyici ve kolaylaştırıcı bir üslup esas alınmalı, nefret ettirici ve zorlaştırıcı olmamalıdır. Zira dilimizde ifade edildiği üzere, “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” Kendi kendini denetleyen, düzelten ve yenileyen diri bir toplum olabilmek herkesin üzerine düşeni en güzel şekilde yapmasıyla mümkündür.

Allah inancı

Arkanda doğum sütunu önünde ölüm sütunu sana Allah’ın varlığını
ilan eden iki anıt iki kitabedir. Sen onları okumasan da onlar yazılarını İlahî bir yazıyla gözler önüne seriyorlar. Her şey Allah’la diridir.

İnsan Allah’a inancını yitirmişse ölüdür. Ruhu boğulmuştur, kovulmuştur onun. Onu diriltecek olan Allah inancıdır. Allah’ın her
zaman ve her yerde var ve hazır olduğuna inanmak…

Akıldan geçen düşünceyi, uzanan eli, kımıldayan kafayı, atan nabzı
O’nun bildiğini, gördüğünü bilmek… Allah’ın buyruğu dışında kımıldanmanın imkânsızlığını kavramak. Allah aşkı dışında bütün aşkların Allah’ın varlığı dışında bütün buyrukların yok olmaya,
bozulmaya, değişmeye, çürümeye, ölmeye mahkûm olduğunu kayıtsız ve şartsız bilmekten gelen yüce inanç. O’na ortak koşmamanın fecri, ruhun önüne dikilen putları kırma seheri.

İnsanın ve eşyanın ancak Allah’la var olabileceğinin şuuruna erme yüceliği. İşte insanın Allah’a inanmasından doğan mü’min psikolojisinden bir fragman. Allah’la insan arasında inanç,
en çabuk ulaştırıcı ve erdiricidir

error: Content is protected !!
javasız sohbet | sohbet | sohbet | Sohbet | Sohbet |