Toplum ve halk sağlığı

Toplum ve halk sağlığı

Toplum ve halk sağlığı

Günümüzde halk sağlığının nasıl olması gerektiği konusunda yürütülen tartışmalara da bir katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Dünyada hastalık örüntüsünün son 20-30 yılda bir değişim içinde olduğunu söylemek mümkündür.

Küresel ısınma, kentleşme gibi insanların doğaya müdahalesi nedeniyle bulaşıcı hastalıklarda yeni bir dönemin başladığı söylenebilir.

Bunun yanında savaşlar, çatışmalar ve yerinden edilmeler; toplumsal eşitsizlikler, yoksulluk ve çalışma amaçlı bölgesel ve uluslararası göçler, dünyada halk sağlığı açısından da yeni bir dönemini başladığının ipuçlarını vermektedir.

Geçtiğimiz yüzyılın son yarısında, yaşam koşullarındaki iyileşme ve tıptaki gelişmelerin bir sonucu olarak ortalama yaşam süresinin artışı, kronik hastalıkların önem kazanmasının temel nedenleri idi. Halk sağlığı biliminin, dönemin paradigmasından etkilenmesi elbette kaçınılmazdı, bu süreçte halk sağlığı konularında çok sayıda yayın yapılmıştır. Başlangıç noktası itibariyle bir sosyal bilim olan halk sağlığı, pozitivizmin bu dönemdeki hakimiyeti ve de kronik hastalık epidemiyolojisinin sunduğu olanaklarla, epidemiyoloji ve biyoistatistik alanına yoğunlaşmıştır.

Bu şekilde halk sağlığı diğer sosyal bilimleri ihmal etmiştir. Oysa günümüzün sorunlarını ele alırken, bireylerin yaşam tarzları ile ilişkili risk faktörlerinde ibaret bir yaklaşım günümüz dünyasının sorunlarını anlamakta yetersiz kalmaktadır. Bunun çözümü halk sağlığı biliminin başlangıcından bugüne kadar biriktirdiklerini bugüne, güncelleyerek uygulamaktan geçmektedir.

Halk sağlığının aynı zamanda bir sosyal bilim olması, bu alanda pozitivist kuramın yetersiz kalması anlamına gelmektedir. Toplumun sağlık sorunlarını anlamak ve çözüm üretmek için, daha farklı yöntemlere ihtiyaç duymaktayız. Bu açıdan bakıldığında, halk sağlığında kullanılabilecek araştırma tekniklerinin, bir ucunda epidemiyolojinin sunduğu niceliksel yaklaşım, diğer ucunda ise sosyal bilimlerde yaygın kullanılan niteliksel yaklaşımın olduğu geniş bir spektruma sahip olduğunu görebiliyoruz.

Günümüzde giderek önem kazanan bir halk sağlığı sorunu olan kanser ve sağlığın geliştirilmesi konusunda yapılmış bir çalışma, bunun bir örneğidir. Hem niceliksel hem de niteliksel teknikleri bir arada kullanarak ulaşılan sonuç, halen uygulanmakta olan kanser tarama programlarının sadece farkındalığı artırdığı,

davranışlarda bir değişime neden olmadığı yönündedir. Bu çalışma bu bütüncül yaklaşımı ile kanser kontrol programları için yeni bir kapı açmaktadır.

İşte halk sağlığının bilinçli olanlar ve sürekli tedavilerini aksatmayan insanlar sayesinde ve bilinçli gençliğin büyümesinden dolayı halk sağlığı sorunlarımız kalmış bulunuyor.

Halk sağlığı haftası nedeniyle bu özel gününüzü şimdiden kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice yarınlar dileriz..

error: Content is protected !!
javasız sohbet | türkiye sohbet | mobil sohbet |