Mukeddesata hürmet

Zuhr-i Ahir

 

Mukeddesata hürmet

Günlerin en hayırlısı ve mübareği olan cuma’dır. Ve yine bir mübarek cuma gününde tüm chat siteleri kullanınıcılarımıza hayırlı cumalar dileyip günün dini makalesine Mukeddesata hürmet konumuza başlıyoruz.

Allâhü Teâlâ mukaddes olduğu gibi, onun bütün isimleri de mukaddestir. Yine, Allâhü Teâlâ’nın kitapları, peygamberleri, velileri, İslâm ibâdetleri, İslâm mabetleri de mukaddestir.

Bütün Müslümanlar, mukaddesâta son derece hürmet etmekle mükelleftir.

Ecdadımız mukaddesâta çok dikkat etmişler, husûsi ile Kur’ân-ı Kerîm’e hürmetsizlikten son derece kaçınmışlardır. Bilhassa Osmanlı Devleti’nde mukaddesâta layık olduğu alâka ve hürmette çok îtina göstermişlerdir. Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın Mushaf-ı Şeriflerin tamirine dâir şu emri bunun güzel bir numunesidir:

İstanbul ve üç beldede (Eyüp, Galata, Üsküdar) bulunan cami ve mescidlerde mevcud Kur’ân-ı Kerîm nüshalarından büyük kısmı esasen sahip oldukları manevî kudsiyetten başka cilt ve hüsn-i hat (yazısının güzelliği) cihetiyle de emsâline tesadüf edilemeyecek derecelerdedir.

Bununla beraber bunlardan bazılarının zamanla ciltlerinin değiştirilmesinin icap ettiğini Sultan İkinci Abdülhamid Han işitince hemen bütün cami ve mescidlerde bulunan Kur’ân-ı Kerîmlerin yeniden ciltlenmesi ve Kur’ân-ı Kerîm mevcud olmayan camilere de tedarik edilerek hediye edilmesini emretmiştir. (Yedikıta Tarih ve Kültür Dergisi)

error: Content is protected !!
javasız sohbet | sohbet | sohbet | Sohbet | Sohbet |