İş hayatında kadının yeri ve önemi

İş hayatında kadının yeri ve önemi

İş hayatında kadının yeri ve önemi

İş hayatında kadının yeri ve önemi Kadınlar gösterdikleri başarılar sayesinde iş hayatının radikal isimleri oldu. Bir zamanlar meşhur olan çocukta yaparım kariyer de sözü ile kadınlar kendilerini farklı kılmaya başladılar.

Toplumda sadece evlenmek, çocuk yapmak, ev işiyle ilgilenmek için olmadıklarını göstermek için her alanda kendilerini kanıtlamaya başladılar. Feminizm etkisiyle kadınlar ilk olarak seçme ve seçilme haklarını talep ettiklerinde koyu feminizm buna el koymaya başladı. Kadınların her alanda iktidar sahibi olabileceğini kanıtlamak için çalışmalar yapmaya başladı. Son yıllarda modern yaşama geçiş sürecinde kadınlar iş hayatına daha fazla atılmaya, ekonomik özgürlüklerini kazanmaya başladılar. İş hayatlarında egemenliği kuran erkekler yüzünden kadınlar stresli çalışmaya maruz bırakılmaktadır.

Cinsiyet ayrımları, giyim tarzları ve tacizler yüzünden kendilerini kısıtlayan kadınlar günden güne bu streslerini kontrol altına alıp başarı merdivenlerini tırmanmaya başlamışlardır. Her ne kadar modern toplum olarak görül-sekte kadını hala ikinci planda tutan zihinler mevcut. Onların gebeliklerini koz olarak kullanıp işe almayan, çalışma hayatlarında onları deneme sürecine almadan yetersiz gören insanlar mevcut. Bu nedenle kadınlar hırs yapıp her alanda başarılı oldukları gibi iş alanlarında da başarılarını konuşturmuşlardır. Bir kadının isteyince neler yapabileceğini bilmeyen yoktur. İş hayatında öz güven kazanan kadınlar başarılı olmuşlardır.

Toplumsal statünün yükselmesiyle kadınlar toplum ve iş hayatında var olmaya çalışmaktadırlar. Duygusal ve psikolojik olarak üstün olan kadınlar işlerini normal bir insana göre büyük bir titizlikle yapmaktadır. Bu sebeple iş hayatında kadınlar belli bir statüye ulaşmışlardır. Kadın doktorları düşünürsek gelen hasta yakınının ilk olarak söylediği söz kadın doktor hastama baksın oluyor. Hem kıskançlığın verdiği durum hem de kadınların yükselişi insanları etkiliyor. Kadınlar denildiği gibi hem çocuk yapıp hem kariyer yapabiliyorlar. Ev ve işi birbirinden ayırabilen kadınlar iş hayatlarında daha başarılı olabiliyorlar.

Evde farklı, işte farklı kılığa bürünmek yerine ev ve iş hayatını birbirine karıştırmayan kadınlar iş hayatında önemli bir noktada görülmeye devam ediyor. Bu şekilde devam ettiği sürece kadınlar yükseliş döneminden alçalma dönemine geçişe müsaade etmeyeceklerdir.

error: Content is protected !!
javasız sohbet | sohbet | sohbet | Sohbet | Sohbet |