Dünyada Selamet

Dünyada Selamet

Dünyada Selamet

Dünyada Selamet isimli makalemizi yazmaya başlamadan önce son zamanlarda dini bilgiler köşemizdeki takipçilerin arttığını gördüğümüzden hepinize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri takip ederek her zaman en güzel ve en doğru dini makalelere ulaşacağınızı hatırlatmak istiyoruz.

Hâtem-i Esam (k.s.) Hazretleri, Bağdad’a geldiğinde halk etrafına toplandı ve:

“Sen Arab olmadığın halde konuştuğun herkesi mağlûb ediyorsun, bu nasıl oluyor?” diye sordular. Dedi ki;

“Bende üç haslet var, bunlar sâyesinde hasımlarıma galip gelirim: Hasmım doğruyu bulunca sevinirim, hatâya düşünce üzülürüm. Hasmımı câhil görmekten çekinirim” dedi.

Bu söz Ahmed bin Hanbel’e (rahimehullâh) ulaşınca: “Sübhânellâh! Ne akıllı zât imiş. Haydi ziyaretine gidelim” dedi. Yanına girdikleri zaman, Ahmed bin Hanbel (rh.):

“Ey Hâtem, dünyâdan nasıl selâmet bulabiliriz?” diye sordu. Hâtem (rahimehullâh):

“Şu dört huya sâhip olmadan Dünyada Selamet ve huzure bulamazsın:

1-    İnsanların bilmeden işledikleri kusurlarını bağışlarsın,

2-    Bilmediğin hususlarda onlarla mücâdele etmezsin,

3-    Onlara elinden gelen ikrâmı ve iyiliği yaparsın,

4-    Onlardan hiçbir şey ummaz, beklemezsin.

İşte ancak böyle Dünyada Selamet bulursun.” dedi. (İhyâu Ulûmiddîn)

HALİFENİN HİLMİ

Abbâsî Halîfesi Me’mûn’un bir hizmetkârı devamlı meşrûbât kadehlerini çalardı. Me’mûn bir gün ona:

“Bir şey çalmak istersen onu bana getir, senden onu satın alayım” dedi. Hizmetkâr -Halîfenin önündeki bir kadehi işâret ederek-:

“Şunu benden satın alınız.” dedi. Halife:

“Kaç dinar” dedi. Hizmetkâr:

“İki dinar” deyince Halife:

“Pekâlâ. Onu çalmamak şartıyla iki dinarı veriyorum” dedi. Hizmetkâr:

“Peki” deyip iki dinarı aldı ve halifenin bu hilmini (güzel ahlâkını) gördükten sonra bir daha bir şey çalmadı.

(Nevâdiru’l-Hulefâ)

error: Content is protected !!
javasız sohbet | sohbet | sohbet | Sohbet | Sohbet |