Din Samimiyettir

Din Samimiyettir

Din Samimiyettir

Din samimiyettir, samimiyet ise insanın içiyle dışının; özüyle sözünün bir olmasıdır. Yüce Allah, bizleri amellerimiz konusunda samimi olmaya, samimi davranmaya şöyle davet etmektedir. “De ki: ‘Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resûlü de, mü’minler de göreceklerdir.

Sonra gaybı da görülen âlemi de bilen Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir.’” (Tevbe, 9/105)

Zira kıyamet gününde amellerimiz, gizlisi ve açığıyla; yaptığımız her şeyi ve niyetimizi her yönüyle bilen Allah’a arz olunacak, o gün
her şeyin iç yüzü, hakikati ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bu ayet Allah’ın emrine muhalefet edenler için bir tehdit anlamına geldiği gibi mü’minler için de yaptıkları işleri Allah için samimiyetle yapmaları gerektiğine dair bir ikaz ve uyarıdır. İmanda, amelde ve ahlaki davranışlarımızda samimiyet olmalıdır.

İmanımız taklitten, amelimiz gösterişten ve ahlaki davranışlarımız da yapmacıklıktan uzak olmalıdır. Yaptığımız her şeyin hesap gününde Allah’a arz edileceği bilinciyle, işlerimizi samimiyetle Allah için yapmalıyız.

Mükellef nedir?

İslam’da âkil bâliğ olması sebebiyle dinî sorumluluk üstlenmesi
gereken kimseye “mükellef” denir. Doğruyu ve yanlışı, iyi ve kötüyü
birbirinden ayıramayanlar için kullanılan deli ve mecnun kelimelerinin zıddı olan âkil kelimesi temyiz (doğruyu yanlıştan ayırt edebilme) özelliği olan kimseler için kullanılır.

Türkçemizde akıllı ve aklı başında ifadesi ile karşılanan âkil terimi mükellef olmanın en önemli şartıdır. Bâliğ kelimesi ergenlik çağına
gelen erkek çocuklar, bâliğa ise ergenlik çağına gelen kız çocuklar
için kullanılır. Bölgelere göre farklılık olmakla birlikte erkekler
için büluğun alt sınırı on iki, kızlar için ise dokuz yaştır. Üst sınır ise
her ikisi için on beş yaştır. On beş yaşını geçen bir çocuk büluğa ermemiş bile olsa baliğ kabul edilir.

Âkil ve bâliğ/bâliğa olması sebebiyle mükellef olan kimsenin yapması veya kaçınması gereken hususlara da “ef’âl-i (mükellefin
fiilleri)” denir. Mükellefe ait davranışlar ana hatları ile şu kısımlardan oluşur: farz, vacip, sünnet, müstehap, helal, mübah, caiz, mekruh, haram, sahih, müfsid, bâtıl.

error: Content is protected !!
javasız sohbet | sohbet | sohbet | Sohbet | Sohbet |