Batıl inanç nedir?

Vakıflar ve hizmet amaçları

Batıl inanç nedir?

Batıl inanç nedir? Hiçbir gerçeklik payı olmayıp insanların kendilerince uydurdukları, korkularından, düşüncelerinden ve çaresizliklerinden dolayı hikâyelerdir.

Eski geleneği devam ettirip doğaüstü olaylara inanırlar. Bilim açısından henüz açıklanamayan, insanları çelişkiye düşüren her olay batıl inanç kategorisinde değerlendirilmiştir. Uğursuzluk getirileceğine inanılan hiçbir objenin doğruluğu kanıtlanamaz. Neden- Sonuç ilişkisinin kurulmadığı her olayı insanlar farklı biçimlerde yorumlamışlardır. Kimine göre uğursuzluk olarak kabul edilen obje bir başkası için uğursuzluk değildir. Astroloji, tarot gibi kavramlarla başlayan batıl inanç düşüncesi insanlığı yanılmanın eşiğine sevk etti. Mantık ve din açısından bakılacak olursa yıllar öncesinde hak din ve batıl din olarak ayrılan dinler için batıl dinlerden uzak durulması gerekildiği hususunda dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Batıl dinin oluşumuyla insanlığın düştüğü boşluk yüzünden helak olan toplumlar oldu.

İnanç uğruna gerçeklikten uzaklaşan insanlar kafalarını gerçek olmayan unsurlar ile doldurdu. İncelendiği zaman mantıklı bir açıklaması olacak durumlar saptırılarak zihin yorma yolunda adımlar atılmıştır.

Elektriğin yok olduğu zaman dilimlerinde insanlar geceleri tırnak kesmeye kalktıklarında kendilerine istemeden de olsa zarar veriyorlardı. Bu sebeple o dönemin insanları geceleri tırnak kesmeyi uygun bulmamış, kişi kendisine zarar vermesin diye de geceleri tırnak kesilmez diye uyarmışlardır. Bu olay mantığımıza uyarken insanoğlu olayı değiştirip geceleri tırnak kesmenin uğursuzluk getireceğini öne sürmüşlerdir. İnsanları korkutarak bazı olaylardan uzaklaştırmaya çalışmak batıl inanç kavramını ortaya çıkarmıştır.

Aklın almadığı, mantıklı bir açıklaması olmayan, bilim ile açıklanması güç olan her şeye batıl gözüyle bakmak gerekir demek yanlış olsa da batılmış gibi şüpheyle yaklaşmak gerekir. Yanlışa düşmemek için sorgulama yeteneğimizi kullanmak zorundayız. Kanıtlanamayan bir şeyin gerçeklik payı olamaz deyip kesin çizgiler çizebiliriz

error: Content is protected !!
javasız sohbet | sohbet | sohbet | Sohbet | Sohbet |