Arkadaşlığa Dair

Arkadaşlığa Dair

Arkadaşlığa Dair

Dini makale yazmayı şahsen çok seven bir şahıs olarak Arkadaşlığa Dair isimli makaleylede bu gün sizlerle olacağım. Bu platformda her telden sohbet edildiği gibi dini sohbetlerde edilmektedir. O yüzden dine düşkün kişileri dini sohbet edebilecekleri en güzel mekana davet ettikten sonra makaleme başlıyorum.

Din kardeşliğinde ihlâs, ancak birbirine uymakla tamam, olur. Kardeşliğinde hâlis olmayanlar, münafıklardır. İhlâs demek, kardeşinin yanında ve gıyâbında, kalpten ve dilden, gizli ve âşikâr, tenhâda ve halk içinde iken hep kardeşlik haklarına riâyet etmek demektir. Bu hallerin birisinde ihtilâf ve tavrın değişmesi, kardeşlikte ikiyüzlülük olur.

Arkadaşlığa Dair arkadaşlığın hakkı ağırdır, ona ancak ihlâs sâhiplerinin gücü yeter. Ecri de çok büyüktür. Onu da ancak Allâh’ın muvaffak kıldıkları elde eder.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular:

•    “Ey Ebû Hüreyre, komşun ile güzel komşuluk et ki kâmil Müslüman olasın. Arkadaşın ile güzel arkadaşlık et ki kâmil mü’min olasın.” (Timizî ve İbn-iMâce)

•    “Kardeşinle mücâdele etme, onunla alay etme, ona verdiğin sözden dönme.” (Tirmizî)

•    “Müminler, bir binanın birbirini bağlayıp destekleyen taşları gibidir.” (Buhârî)

Ebu’d-Derdâ (r.a.), tarlada bir boyundurukta koşulu iki öküz gördü. Öküzlerden birisi kaşınmak için durunca, öteki de durdu. Bunu gören Ebu’d-Derdâ Hazretleri ağlayarak:

“İşte Allah için kardeşlik böyle olur: İkisi de Allah için birlikte çalışır. Biri durakladığı zaman, öbürü onu terketmez” dedi. (İhyâu Ulumiddin)

BAHTİYARLIK VE BEDBAHTLIK ALÂMETLERİ

Fudayl bin lyâz (rahimehullah) der ki:

“Beş şey saâdet (bahtiyarlık) alâmetidir:

Kalbde yakîn, dinde vera‘ (şüphelilerden kaçınmak), dünyada zühd (dünya sevgisini kalbine koymamak), gözlerde hayâ, bedende haşyet (Allah korkusu).

Beş şey de şekâvet (bedbahtlık) alâmetidir:

Kalbin kasveti (katılaşması), gözlerin Allah korkusundan yaşarmaması, hayânın azlığı, dünya hırsı, tûl-i emel (uzun emel).” (Hilyetü’l-Evliyâ)

error: Content is protected !!
javasız sohbet | sohbet | sohbet | Sohbet | Sohbet |